top of page

Κατάρρευση ραφιών και πώς να αποτραπεί

Η κατάρρευση μιας αποθήκης είναι ένα εφιαλτικό σενάριο για όσους είναι ιδιοκτήτες και διαχειριστές τέτοιων εγκαταστάσεων. Η συνέπεια μπορεί να είναι καταστροφική, ιδιαίτερα όσον αφορά την απώλεια ζωής, η οποία αποτελεί το πιο τραγικό αποτέλεσμα. Η αποτροπή μιας τέτοιας καταστροφής θα πρέπει να είναι προτεραιότητα για όλους τους εμπλεκόμενους, καθώς αυτό θα ήταν ένα τεράστιο βάρος στη συνείδησή τους. Επιπλέον, η πιθανή απώλεια παραγωγής και προϊόντων είναι σημαντική, ιδίως στο παρόν δύσκολο περιβάλλον εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι νομικές συνέπειες μπορεί επίσης να είναι σοβαρές, συμπεριλαμβανομένων αγωγών, έρευνων ασφαλιστικών εταιρειών, κυβερνητικών προστίμων και ποινών και του ενδεχομένου φυλάκισης για όσους επιδεικνύουν βαριά αμέλεια. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι καταστροφικές περιστάσεις συνήθως οφείλονται σε μια σειρά από μικρά λάθη ή παραβλέψεις, παρά σε μία μεγάλη αμέλεια.

Read here our article about information on seismic pallet racking and what you need to know when ordering.

20190306_092806.jpg
1. Forklift impacts

The primary trigger event that leads to racking system failure is impacts from forklifts. The bottom of the column is the weakest part of the system. Knocking out the base of a column can cause the entire frame to collapse. We often struggle to comprehend the force involved in forklift impacts. Even though an average forklift weighs 4 tons and moves at 5 kph, we tend to imagine that if a forklift hit us, we would likely get bruised badly and fall down. However, a rack frame is anchored to the ground and cannot move, meaning that the entire force is absorbed by the metal frame. Dropping a 4tons of forklift 1m away from one of your beams or swinging a 4 ton wrecking ball into one of your vertical frames helps illustrate the enormous forces at play.

According to Fateen, impacts at this speed and weight directly at the column's base are highly likely to take out the column. The size and scope of the failure will depend on the priming events discussed above. Systems are designed to hold vertical weight and normal horizontal stresses. Forklift impacts can be massive horizontal force vectors that can quickly exceed the forces systems were engineered to withstand. Typically, the racks will fall towards the point of impact, collapsing into the aisle where the forklift and impact occurred. This can be hazardous for the driver and may cause a domino effect of other aisles collapsing as frames get pulled towards the triggering collapse.

Modern impact warning/prevention software, similar to what is found in many modern cars, can reduce forklift impacts. This software can keep forklifts in their lanes and warn drivers of potential collision hazards. Proper training can also reduce driver errors.

Screenshot 2023-03-01 000953.jpg
2. Earthquakes

Normally, your racking system is designed to withstand the strongest seismic activity that can occur in your region, given that the system is designed for the seismic standards of the location installed and that its loaded and maintained according to its original engineering standards. Nonetheless, when a series of priming issues accumulate, the racking system can be compromised and become susceptible to seismic events. Earthquakes generate swaying forces that move the system laterally or longitudinally, causing it to lose its vertical alignment. The resulting downward force places excessive horizontal pressure on the racking system beyond its engineered load capacity.

When the racking system collapses due to excessive horizontal force, it typically topples over as seen in collapse videos. Such trigger events can be compounded by the accumulation of priming events such as structural damages, assembly errors, and overloading. These factors significantly reduce the ability of the racking system to withstand a seismic event. Ideally, the racking system should be engineered to survive the most severe seismic activity in the area under typical loading conditions and with optimal maintenance. Therefore, the priming events act as a catalyst that, in conjunction with a seismic event, can bring down the warehouse racking system.

SPIMA have extensive experience in seismic pallet racking and can assist you in designing according to your requirements.

20180731_111035.jpg
3. Falling products or beam failure

A collapse trigger can also be caused by falling products. In the event that a pallet containing heavy materials falls from an upper shelf and comes crashing down with significant force onto a column or beam, this too can cause the start of a collapse.

 

Similarly, a product may fall into the racking system due to the carelessness of an operator or the use of a weak pallet. If a beam is not appropriately connected or has rusted connection pins, it can suddenly collapse and fall onto the beams and bays below, leading to a racking collapse.

Conclusion

Safety in the warehouse is a crucial responsibility that requires attention to every detail to ensure the safety of your staff, products, and materials. A storage system is a system engineered to function as a whole, and maintaining each component to its original specifications is essential in preventing priming events that can weaken your racking system over time. Additionally, avoiding trigger events that can push an already weakened system over the edge is critical. This can be a challenging task, especially with day-to-day demands. 

SPIMA can help you with this by carrying out periodic rack inspections and fixing the damaged components. In addition we can provide a large array of impact protection to safeguard against these events. For those that are considering new racks, we can offer seismic racking as an option.

bottom of page